Teatr Eden – “Opowieść o Danielu”

Tym razem dzieci obejrzały piękną historię mądrego i posłusznego Daniela, który wskutek podstępnego działania doradcy Króla musiał ponieść niezasłużoną karę. Mali widzowie szybko doszli do