Akademia Małego Naukowca

30 czerwca ostatnie spotkanie przed wakacjami z Akademią Małego Naukowca- produkujemy śnieg, poznajemy tajemnicę skórę wody i po raz kolejny oglądamy wybuch wulkanu.