6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.00 – 8.30

Wspólne modlitwy poranne, wprowadzenie w temat dnia.

8.30 – 9.30

Śniadanie, toaleta, mycie zębów , zabawy dowolne.

9.30

Zajęcia dydaktyczne, plastyczne, ruchowe. Przerwa – zabawy dowolne, konstrukcyjne, manipulacyjne.

10.30

Drugie zajęcia dydaktyczne, praca z książką, karty pracy, zajęcia dodatkowe.

12. 00

Obiad – toaleta.

12.45 – 13.40

Leżakowanie – grupa młodsza, Odpoczynek, zabawy dydaktyczne – grupa starsza.

13.45

Podwieczorek, toaleta.

14.00 – 16.00

Podsumowanie dnia, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domów.