Pani Gama zaprasza……

Na kolejnym spotkaniu z muzyką…. Wracamy do Polski, którą kompozytorzy bardzo kochali i o niej w swojej muzyce opowiadali. Do wielkich kompozytorów polskich zaliczamy m.in. Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Stanisława Moniuszko. Dzieci mogły na spotkaniu usłyszeć krótką historię o naszych kompozytorach i wysłuchać ich utworów przy akompaniamencie pianina.

Słuchamy pięknej muzyki

Uczymy się jej kochać