Aleksandra Strzyż

Nauczyciel i wychowawca grupy młodszej