Wznowienie działalności przedszkola

25 maja 2020 r. przedszkole wznowiło działalność opiekuńczo-wychowawczą dla trojga dzieci. Od 13 do 31 lipca w ramach dyżuru wakacyjnego w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło jedenaścioro dzieci.
Z radością oczekujemy na powrót dzieci do przedszkola po wakacjach.