Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Z powodu epidemii Covid – 19, zgodnie z decyzją MEN oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w naszym przedszkolu zostały zawieszone. Od 25. marca przedszkole prowadzi zdalne nauczanie (w oparciu o Karty pracy) z zakresu podstawy programowej, w tym z j. angielskiego i katechezy, a także zaj. logopedyczne i taneczne.W codziennej modlitwie zawierzamy Panu Bogu zdrowie dzieci oraz ich rodziców, ufając że czas epidemii przeminie i ponownie będziemy mogli się spotkać.