Historia Ochronki - Przedszkola

Rozpoczyna się w 1906 roku

Staraniem Ks. Proboszcza Teodora Christopha dnia 3 marca 1883r. do Miasteczka Śląskiego przybyły dwie służebniczki z domu zakonnego z Poręby: s.Łucja Steuer i s. Anna Bohm. Siostry zamieszkały przy ul.Żyglińskiej w domu wdowy Marianny Knapik, blisko kościoła parafialnego. Na początku ofiarnie pracowały wśród chorych i ubogich. W 1899 roku siostry i miejscowe władze, myślą i mówią o otwarciu Ochronki dla dzieci. Rejencja Opolska pismem z dnia 26.06.1899r. zawiadomiła przełożoną generalną m. Alojzję Rimel o zezwoleniu Ministerstwa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego w Berlinie na prowadzenie ochronki dla dzieci przedszkolnych, pochodzących z rodzin katolickich. Dopiero w roku 1906 otwarto w nowowybudowanym domu zakonnym ochronkę. Pierwszą wychowawczynią była s.Eugenia Hamerla. Po niej 1911r. objeła pracę w ochronce siostra, której imię w kronice nie zostało zapisane. Po utworzeniu Państwa Polskiego w roku 1922 do pracy ochronkowej skierowana została sM. Tea Farys. W latach dwudziestych władze szkolne na Śląsku nie zwracały większej uwgi na przedszkola. Sytuację w tej dziedzinie ratowały siostry troszcząc się o dzieci w wieku przedszkolnym. Do roku 1925 ochronka była prywatna, wspierana składkami rodziców dzieci. W roku 1925 została upaństwowiona, a sM. Tea Parys przyjęta na etat państwowy. Ochronka otrzymała nazwę ``Przedszkole``. Wszystkie siostry, które pracowały z dziećmi posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Druga wojna światowa przerwała pracę sióstr z dziećmi przedszkolnymi. Okupant zamknął przedszkole w Miasteczku Śl. i wywiózł całe wyposażenie przedszkola, siostrom udało się częściowo ukryć i zachować zabawki. W opróżnionych pomieszczeniach przedszkola umieszczano osoby świeckie. Po przejściu frontu w roku 1945 przybyła do Miasteczka Śl. sM. Dewota Owczarek i zorganizowała 3-oddziałowe przedszkole w domu zakonnym. W roku 1949 sM. Brygida Kostaryka, która w tym czasie pracowała z dziećmi, została zwolniona przez Inspektorat Szkolny w Tarnowskich Górach. Pracę w przedszkolu przejęły osoby świeckie. W międzyczasie przedszkole przeniesiono z klasztoru do pobliskiego domu prywatnego, a w pomieszczeniach byłego przedszkola urządzono ``Poradnię dla Matki i Dziecka``, w późniejszych latach otworzono Ośrodek Zdrowia. Wielkim wydarzeniem w roku 1991 było ponowne otwarcie Ochronki w domu zakonnym. Po blisko 42 latach przerwy siostry znowu mogły w pełni realizować charyzmat bł. O. Założyciela Edmunda Bojanowskiego. Po opuszczeniu lokali w 1990r. przez Ośrodek Zdrowia, przez rok przebudowywano pomieszczenia zgodnie z przepisami państwowymi. Z początkiem roku szkolnego w 1991 otwarto ochronkę, którą w przeddzień otwarcia poświęcił ks. Proboszcz Paweł Laby. Urządzono również plac zabaw dla dzieci. Kolorowe sale, dziecięcy gwar, zdobywanie nowych umiejętności, radosne chwile spędzane na zabawie, spotkania z ciekawymi ludźmi, doświadczanie Boga – Ochronka… czyli miejsce, gdzie zadaniem wychowawcy jest zaspokajać potrzeby związane z rozwojem i doskonaleniem osobowości dziecka zarówno w rozwoju duchowym, umysłowym jak i fizycznym. Ochronka – taką nazwą określano Miasteczkowskie przedszkole Sióstr Służebniczek. Od roku 2011 ochronka funkcjonuje na zasadach Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Kim był nasz patron?

Kim był? Kto to był? Ten wychudzony nad wyraz Pan z gęstą brodą, z zapadłymi policzkami, ze spojrzeniem zakochanego poety? Kto to był? Ten duchowny bez stuły i sutanny, szlachcic w ubogim surducie, wyrwany śmierci i skazany na nią przedwcześnie? To był człowiek wewnętrznego ognia, którego wieki wyziębić nie zdołają. Ubogacony duchem Bożego dziecięctwa I darem radosnej prostoty, wrażliwy na bezradne cierpienie dziecka, na wielki głód miłości małego serca Pogardzanego i odrzuconego przez życie, niesiony mocą Ewangelii i miłością Maryi.

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Wielu by się załamało, zniechęciło, zamknęło w czterech ścianach. Ale nie on! Edmund wpatrzony w Chrystusa, dzięki Niemu zauważył tych, którzy potrzebowali pomocy.
Dary i talenty, które Bóg w niego włożył, wykorzystał dla dobra tych najsłabszych. Zachęcał by zakładano czytelnie, które służyły szerzeniu oświaty wśród ludu i poszerzaniu skromnego zasobu wiedzy. W swym pedagogicznym wyczuciu bł. Edmund Bojanowski rozumiał jasno, że wszelkie wychowawcze starania trzeba zaczynać od dziecka, dlatego poświęcił się bez reszty sierotom. Z czasem troską wychowawczą objął także inne dzieci wiejskie, organizując dla nich tzw. ochronki. Instytucję ochronek kształtował bł. Edmund w oparciu o głęboko przemyślane idee, wykorzystując bogate tradycje polskiej wsi, jej duchowe bogactwo, związki z ziemią i zajęciami rolniczymi. W swoich notatkach ukazuje jako niezawodne środki wychowania naturę, religię i historię, które mają splatać się w harmonijną syntezę pracy, miłości Boga i bliźniego oraz praktycznego umiłowania ziemi i kultury polskiej. Bł. Edmund sam opracował program pracy wychowawczej w ochronkach na każdy dzień, tydzień i każdą porę roku.
Oryginalny jego pomysł polegał także na tym, że do pracy opiekuńczo-wychowawczej w ochronkach postanowił „powołać” dziewczęta wiejskie. Był przekonany, że musi to być zespół osób ofiarnych, ożywionych wspólną ideą. I tak bł. Edmund Bojanowski będąc człowiekiem świeckim 3 maja 1850 r. założył żeńskie zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim. Bł. E. Bojanowski napisał Regułę dla sióstr i do końca życia oddawał wszystkie siły kształtowaniu i rozwojowi nowych wspólnot Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Chciał służyć Zgromadzeniu jako kapłan, dlatego w 1869 r. rozpoczął przygotowanie do przyjęcia sakramentu kapłaństwa w Seminarium w Gnieźnie. Jednak ze względu na chorobę musiał opuścić Seminarium. Wówczas Metropolita Gnieźnieńsko-Poznański Kard. Mieczysław Ledóchowski wypowiedział znamienne słowa: „Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg chce tego człowieka w stanie świeckim uświęcić”. Po opuszczeniu Seminarium bł. Edmund zamieszkał u swego przyjaciela Ks. Gieburowskiego w Górce Duchownej, gdzie zmarł rok później, 7 sierpnia 1871 r. 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył Edmunda Bojanowskiego do grona błogosławionych, czyniąc go patronem laikatu.

Idea naszej pracy

W naszym przedszkolu realizujemy Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Łączymy aktywne oraz nowoczesne metody nauczania z chrześcijańską tradycją oraz wartościami.

Nauka i zabawa

Znajdujemy czas na wszystko!

Do dyspozycji dzieci:

  • 2 bogato wyposażone sale zabaw gwarantują każdemu dziecku możliwości zabawy i rozwoju
  • Kąciki zainteresowań dla dzieci (m .in. zabawa w sklep, biblioteczka, mały majsterkowicz i wiele innych)
  • Duże, zamknięte podwórko dla dzieci wraz placem zabaw, piaskownicą oraz zjeżdżalniami

Co nas wyróżnia?

Wiemy jak dobrze zorganizować czas dla naszych pociech!

Aktywne nauczanie

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych!

Profesjonalna kadra

Nasi wykształceni opiekunowie gwarantują odpowiednie i nowoczesne podejście do nauczania!

Wydarzenia dla Rodziców

Wraz z dziećmi organizujemy w przedszkolu wyjątkowe uroczystości dla dzieci i rodziców!

Dodatkowe zajęcia

Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy szereg urozmaiconych zajęć dodatkowych!

Poznaj naszą kadrę

Profesjonalny i wykształcony zespół, który zapewnia Państwa pociechom poczucie bezpieczeństwa i szerokie możliwości rozwoju.

Maria Suchecka

Maria Suchecka

Pomoc nauczyciela

Aleksandra Strzyż

Aleksandra Strzyż

Nauczyciel i wychowawca grupy młodszej

SM Olga – mgr Izabela Mura

SM Olga – mgr Izabela Mura

Dyrektor i nauczyciel grupy starszej

Zajęcia dla dzieci

Pon - Pt (8:00 - 14:00)

Adres przedszkola

42-610 Miasteczko Śląskie
ul. Gałczyńskiego 26

Godziny pracy

Pon - Pt (6:30 - 16:00)

Telefon & E-mail

699 838 264 przedszkole.bl.ed@gmail.com